6. maj 1920. Den danske gesandt i Paris til udenrigsministeren

Telegram, dat. 6. Maj 1920:

Det franske Udenrigsministerium har kun med megen Vanskelighed op naaet Udsættelse til den ottende [i forhold til at tage stilling til eventuelt officielt dansk ønske mht. 2. zone]. Sandsynligvis vil hverken tyske eller danske blive kaldt for [Ambassadør-JRaadet.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *