6. maj 1920. Dansk administrator i 1. zone. Todsen igen borgmester i Flensborg

C.I.S.
Dansk Administrator i 1. Zone
Bekendtgørelse No. 101 af 6. Maj 1920:
Under Henvisning til Anordningen af 3. Maj 1920 meddeles, at Stiftamtmand Viggo Rothe Haarløv af den danske Regering er udnævnt til Administrator i Afstemningsomraadets 1. Zone.

C. I. S.
Borgmesterskifte i Flensborg
Bekendtgørelse No. 102 af 6. Maj 1920:
Da Hr. Karl Holm har indgivet Ansøgning om sin Afsked, er Hr. Dr. Todsen af den internat. Komm. bleven udnævnt til Overborgmester i Flensborg.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesviske Spørgsmaals Historie, II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *