30. juni 1919. De første underskriftsindsamlinger fra Sydslesvig

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

30. Juni: Møde paa, Mellemslesvigsk Udvalgs Kontor vedrørende Petitionen. Vald. Sørensen faar Bemyndigelse til at sende 60 Arbejdere ud. Fra anden Side samles ligeledes. Jeg ser de første Petitioner med 300 Underskrifter.

1. Juli: N.J. Hørlück blev i Gaar genvalgt i Agerskov. —
Flensborg- Magistrat meddeler, at den allerede nu vil omdele Valglister til Folkeafstemningen (for at det tyske Udvalg kan faa Materialet).

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *