30. januar 1915. Faldne, sårede, fangne – og musikinstrumenter til soldaterne

Hejmdal

Dagens nyt fra Hejmdal.

Fra Felten.

Faldne.

Atter har denne forfærdelige Krig bortrevet to unge Mænd fra Hoptrup, skrives til “Dv.”. I Onsdags fik Landbolsmand Hans Raben den sørgelige Efterretning, at hans Søn Johannes var falden i Vogeserne. Han tjente i det andet Aar.

Ligeledes er der kommet Efterretning, om, at Postbud Freund, som har gaaet Post i Hoptrup i flere Aar, og som var meget afholdt af alle Folk i Sognet, er falden i Slaget ved Soissons den 12. Januar. Han var 34 Aar gammel og ikke gift.

En Sørgegudstjeneste agtes afholdt paa førstkommende Tirsdag, da Freund denne Dag var bleven 34 Aar gammel.

Gaardejer Hans Haugaard i Grønnebæk er falden den 12. Januar. Hans Hustru hørte Rygtet forud, men haabede, at han maaske var saaret. Desværre er der nu kommet Meddelelse fra Regimentet om, at han er død.

Landmand Jørgen Nørr og Hustru i Ullerup har modtaget den sørgelige Meddelelse, at deres Søn, Henrik, er falden i Rusland den 12. Oktober. Hans Kammerater stedte ham til Hvile paa en Høj.

Næste onsdag er det Sørgegudstjeneste i Kirken for ham.

Saarede.

Breve, som i de sidste Dage er afsendt til Lærer Rose, der i flere Aar har været Lærer i Skærbæk, og siden Krigens Begyndelse har været med i Fronten mod Vest, er nu komne tilbage med Bemærkningen “Saaret”. Rose er en født Sydslesviger og meget afholdt af alle Børnene. Da der endnu ikke er indløbet nogen Efterretning fra ham selv, vides der ikke, om han er haardt eller let saaret, og hvor han er paa Lasaret.

Bogholder Karl Petersen fra Haderslev, (sidst ansat hos Firmaet Math. Hansen) er ifølge “S.Gr.” bleven let saaret under Kampen ved Sennheim.

I japansk Fangenskab.

Konsul Julius Jaspersen fra Newchwang/Mandschurei (født i Haderslev), der var Officer i Landeværnet og med ved Tsingtau, befinder sig ifølge “S.Gr.” nu i Fangelejren i Matsuyama i Japan.

Dagens Nyheder.

Musikinstrumenter til Felten. Der opfordres gennem Røde Kors til at sende Guitarer og lignende Musikinstrumenter til Soldater under Adressen “Sammelstelle von Roten Kreuz, Berlin, Postdammerstr. 30”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *