3. september 1918. Ingen “Liebesgaben” til soldater i forræderlejre!

H.P. Hanssen var de danske sønderjyders førende mand. Han repræsenterede Den nordslesvigske Vælgerforening i den tyske rigsdag i Berlin . Gennem hele krigen førte han dagbog, som blev udgivet efter krigen.

Aabenraa den 3. September 1918

Jeg fik i Dag tilsendt første Nummer af et nyt Blad „Schleswig-
holsteinische Wohlfahrtspflege”, som er Organ for alle Velgørenhedsforeninger og Afdelinger af Røde-Kors i Hertugdømmerne.

Det meddeltes i dette Blad, at Centralforeningen for de tyske Røde-Kors Foreninger efter Ansøgning af Krigsministeriet har anvist alle deres Afdelinger til ikke at modtage Kærlighedsgaver til tyske Fanger, som opholder sig i „Forræderlejre”.

For Danskernes Vedkommende henvises der særligt til Lejren i Aurillac!

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, Bd.  2, Kbh. 1925

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *