3. juli 1919. Forgældede og uden varer – hvordan skal de sønderjyske handlende klare sig efter Genforeningen?

Nicolai Svendsen fra redaktør på avisen Modersmaalet/Dannevirke i Haderslev. Han har nedfældet sine erindringer fra overgangstiden mellem revolutionen 1918 og genforeningen 1920. Vi bringer i dag og de følgende dage udtog af hans erindringer. Dette er tiende del.

De økonomiske Forhold blev stadig vanskeligere. Købmandsstanden var for en stor Del hæmmet i sin Virksomhed. Manufakturhandlerne havde intet at sælge. Mange Haandværk laa helt stille. Den Tid maatte jo komme, da Forsyningerne nord fra vilde fylde de tomme Lagre.

Men hvormed skulde man betale dem? Markens Købeevne blev jo ringere og ringere. Den havde nu kun en Trediedel af dens oprindelige Vardi. Hvorledes skulde man kunne klare sig i Konkurrencen med kongerigske Forretningsfolk, naar Grænsen blev slettet?

Handelsforeningerne i de fire nordslesvigske Byer henvendte sig derfor til Det slesvigske Udvalg i København med Anmodning om Hjalp og Bistand, naar de engang gik ind under Kronemøntfoden. Henvendelsen var vel begrundet. Mange led Skibbrud i den følgende vanskelige Overgangstid.

Paa vej til Danmark. Livsbilleder fra Sønderjylland i Overgangsaarene 1918-20. Nicolai Svendsen, Svend Thorsen 1935

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *