29. januar 1915. Nye faldnemeddelelser fra Hejmdal

Senest ændret den 26. december 2015 22:06

Hejmdal

Fra Felten.

Faldne.

I Gaar modtog Købmand Th. Voss i Haderslev den sørgelige Meddelelse, at hans Søn Otto, var falden i Flandern. Voss har yderligere 2 Sønner med i Felten og en under Uddannelse.

I Torsdags fik Maler Hans Brockdorff i Skærbæk Meddelelse om, at Sønnen Laurids, som hele Tiden har ligget ved den vestlige Front, er falden den 21. Januar. Laurids Brockdorff var Maler og skulde have haft Forretningen efter sin Fader. Han blev gift for godt et Aars Tid siden og boede sammen med Forældrene. I Efteraaret faldt hans Svoger fra Vester Gasse, ligeledes paa den vestlige Krigsskueplads. Han har endnu en Broder i Felten, som han hele Tiden har været sammen med. Det er den tredje, som er falden fra Skærbæk Sogn.

Til Jens Bertelsen og Hustru i Bjerndrup indløb for et Par Dage siden det sørgeligste Budskab, at deres eneste Søn, Thomas, var falden den 13. December ved et Stormangreb i russisk Polen. Han blev ramt af en fjendtlig Kugle, saa Døden indtraadte straks. Thomas Bertelsen blev kun 22 Aar gammel. Søndag Eftermiddag holdes der ifølge “Fl.Av.” en Sørgegudstjeneste for ham i Kliplev Kirke.

Parcellist Hans Chr. Bonde fra Kajnæs paa Als er ifølge “Dvp.” falden den 12. Januar ved Soissons i en Alder af 32 Aar.

En Sørgegudstjeneste holdtes sidste Søndag i Notmark over Gefr. Gustav Mathiesen fra Flensborg. Han deltog i Kampene mod Vest og faldt ved Draaibank den 28. Oktober. Han var før Krigen i Forretningen hos sin Fætter, Købmand A. Lorenzen i Hundslev. Pastor Augustinus skildrede den Faldne som en tro og paalidelig ung Mand, afholdt af sin Familie og alle, som kendte ham. Efter Gudstjenesten ringede Kirkeklokkerne en halv Time for den Faldne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *