28. oktober 1921: Danskundervisning i Sæd

Senest ændret den 31. oktober 2021 10:04

Vestslesvigs Tidende skrev den 28. oktober 1921:

Dansk Undervisning.    I Gaar begyndte den danske Skoleundervisning i Sæd, idet Lærer Skræddergaard af Amtsskoledirektionen midlertidig er bemyndiget til at undervise Børnene fra de Hjem, som matte ønske det, paa Dansk.  Den danske Undervisning, der ikke medfører nogen som helst Begrænsning for den tyske, var den første Dag besøgt af 8 Børn, et Antal, der sikkert hurtigt vil vokse.

Den sidste danske Lærer i Sæd blev af Tyskerne forflyttet til Ballum i Sommeren 1864, hvorefter der blev ansat en tysk Lærer, som udelukkende benyttede sig af det tyske Sprog i Skolen; men da mange af Børnene ikke forstod Tysk, maatte en Pige, som havde gaaet i tysk Skole i Flensborg, oversætte det paa Dansk for de andre Børn.   Efter 1864 udvandrede mange danske Familier; men det danske Folkesprog holdt sig gennem Aarene.

Danskundervisning i Sæd. Vestslesvigsk Tidende den 28. oktober 1921.

2 tanker om “28. oktober 1921: Danskundervisning i Sæd”

 1. Det er ikke så tit, at Vestslesvigsk Tidende nævnes her på ‘StoreKrig’.

  Avisens ‘hoved’ Fredag Morgen den 28 oktober 1921:
  Vestslesvigs Tidende. Dagblad for Tønder By og Amt.
  (Altså Vestslesvigs, ikke Vestslesvigsk med k).

  Om denne avis skriver Grænseforeningen:
  https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/vestslesvigsk-tidende-dagblad-i-moegeltoender
  “Dansksindet avis som udkom i Møgeltønder fra 1859 og frem til 1871, da redaktør C.A. Willemoës måtte rejse til Danmark. I 1882 genoptog P.A. Skovrøy udgivelsen, men af økonomiske grunde blev avisen fra 1885 en delavis af Flensborg Avis.”

  ‘De danske aviser’ (håndbog om de danske aviser fra 1634 til 2011) skriver:
  http://dedanskeaviser.dk/newspapers/108-2

  “Udgiver og ejer/Redaktør, redaktion:
  1856–69: Bogtrykker Peder Larsen (d. jan. 1869) (ass.: Seminarielærer C. Appel). Ult. marts 1869–1871: Løjtnant C. A. Willemoes (tidl. 111-8); stedfortrædende red. dele af 1870: Chr. V. Gjernyx, sidst i 1871 P. W. Sönnichsen.”
  “Historisk udvikling:
  Larsen var ikke meget skrivende, men VT fik i de første år ansigt gennem seminarielærer Cornelius Appels artikler, der udtrykte den såkaldte »Klosterpolitik«; udfra et grundtvigsk frihedsideal vendte han sig mod regeringens bureaukratiske kulturpolitik og de administrative fordanskningsbestræbelser. Efter 1864 var VT ved siden af Freja en tid det eneste danske blad, men det førte en meget tilbageholdende politik. Større betydning fik det, da Willemoes overtog det og gjorde det til talerør for sine bestræbelser på at få organiseret hele det danske agitationsarbejde. Allerede i 1870 sad han imidlertid arresteret i tre måneder, og året efter fik han en dom på 4 mdr. for opfordring til ulydighed mod en skoleforordning. Efter afsoningen rejste han til Danmark, og VT ophørte. I øvrigt fik abonnenterne kvartalet ud tilsendt Dannevirke (100-6). I 1872 forsøgte en boghandler Dröhse at genoplive VT, men opgav, da de nødvendige 300 abonnenter ikke meldte sig. Flensborg Avis gled foreløbig ind som afløser (med 400 abon. på egnen 1874)”

  Om nævnte C. A. Willemoes skriver Grænseforeningen:
  “C.A. Willemoes var en brodersøn til søhelten Peter Willemoes. C.A. Willemoes var i 1864 toldfuldmægtig i Flensborg, ..”
  “Han overtog i 1870 Vestslesvigsk Tidende i Møgeltønder. I forbindelse med krigen mellem Tyskland og Frankrig blev Willemoes ført i krigsfangelejr tæt ved den russiske grænse og holdt indespærret i 3 måneder, hvilket han efter hjemkomsten berettede om i bogen “Nordslesvigernes Fangenskab i Aaret 1870″. Han fortsatte med at redigere Vestslesvigsk Tidende, men blev i slutningen af 1871 idømt fire måneders fængsel efter kritik af en artikel, han havde skrevet. Efter at have afsonet fængselsstraffen forlod han Sønderjylland i 1872 og blev efter en omskiftelig tilværelse ansat som lærer i Aalborg i 1891.”

  Så må ikke forveksles med N.C. Willemoes / Niels Carl d’Obry Willemoes, som fra 1898 til 1937 var redaktør for Ribe Stiftstidende.

  – – –
  De gamle / historiske udgaver af Flensborg Avis kan ses på avisens hjemmeside http://www.fla.de Klik på ‘E-avis’ og vælg ‘Søg i e-avis arkivet.’

  Artiklen om dansk undervisning i Sæd blev bragt i Flensborg Avis Torsdag Aften den 27. Oktober 1921, side 5, under Tønder Amt.

  Hejmdal, 28. oktober 1921, side 5:
  Sæd, Fredag.
  Den danske Skole.
  Lærer Skræddergaard, hidtil Vikar ved den danske Folkeskole i Tønder, er ansat som foreløbig Lærer ved den danske Skole i Sæd, der dermed kan begynde Undervisningen. Foreløbigt har man lejet en Stue i en Bondegaard som Skole lokale.

  – – –
  Vestslesvigs Tidende havde kontor i Storegade 24 i Tønder, se billede:
  https://arkiv.dk/vis/1599254

  1. Til Erik Sommer.

   Tak for din fyldige kommentar.
   Jeg har rettet trykfejlen i avisens navn i indlægget.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *