27. oktober 1917 – Fra Efterretningssektionens journal: “24 cm Kanoner indskudt”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.

1. Fremsendelse af en Beretning om afhøring af 2 sønderjyske Desertører. Disse har angaaende Forholdene i Sønderjylland berettet,

a. i Haderslev ligger 31´ Landstormbatl (c. 600 Md.) og 1 Ersatzbatl af Landwehrregiment 84 (c. 1000 Md). Røde Husaer fra Stolp i Pommern ventedes dertil.

b. i Befæstningslinien i Nordslesvig findes 2 Rækker Skyttegrave med c 200 m Afstand. Kun Opholdsrummene er gravet og støbt færdige. Pigtraaden er opsat. 13´ og 32´ Landsturmbataillon har Bevogtning af henholdsvis den nordligste og sydligste Skyttegravslinie. Bevogtningen foregaar ved Patrouillering.

c. ved Skovby staar 4 Stk. 10,5 cm Skibskyts, ved Abbkjær ogsaa Artilleri.

d. fra Bevtofte og vespaa betjenes Skytset af Mandskab af F.A.R. 46. Umiddelbart S.f. Betofte staar 2 Batterier à 4 K[anoner]. (7,5 cm); disse Batteriers Mandskab er indkvarteret i Galsted. Ved Agerskov og i Allerup samt længer V. paa er ogsaa Artilleri (Kaliber 12,5-15 cm).

e. i Neder Jerstal er 30 Pontoner paa Vogne; i Vedsted (ved Skovby) andre 30 Pontonter; i Bevtoft er indkvarteret 50 Heste, der bruges til Arbeide.

g. Over Aaen mellem Bevtofte og Hjartbro er anlagt flere Dæmninger, saaledes at det omliggende Terrain kan sættes under Vand.

h. Der findes c 12,000 Straffefanger i Barakker paa følgende Steder: Skovby (1800), Galsted, Hyrup II, Agerskov, Højrup II (mellem Toftlund og Spandet).

Der er taget en Udskrift og Bilagt (findes i E-Arkivet) Bilaget øvrigt Indhold var Beretning fra Fronterne uden særlig Interese for Gk.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *