27. februar 1918 – Fra Efterretningssektionens journal: “… at der ved Angrebet skal anvendes Blaasyre i Stedet for Gas”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.

1. Gennem H.

a. De i Melding F[—-] 10 af 25/1 dA. omhandlede 3 Cykelistafdelinger i Christiansfeld, Jels og Arnum skal under givne Forhold besætte og betjene 2 Pansertog i Itzehoe. Cykilistafdelingen har i disse dage været i Itzehoe for at prøve Besættelsen af Toget og Besætningen af dets Skyts.

b. Den 1/3 dA. skal i Haderslevkredsen fremstilles 600 Heste; heraf skal 1/3 udtages til Krigsbrug. Det hedder sig Syd fra, at den tyske Offensiv paa Vestfronten kun venter paa villig Vind for at kunne sætte an; man siget, at der ved Angrebet skal anvendes Blaasyre i Stedet for Gas.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *