22. juli 1919. Ankommer de sønderjyske krigsfanger allerede til Vejle i aften?

Vejle Social-Demokrat skrev den 22. juli følgende:

Sønderjyderne
Der er til nedsatte Komité kommen Meddelelse om, at Sønderjyderne allerede ankommer i Aften. Damperen „St. Thomas vil ankre op paa Fjorden og overnatte, og i Morgen Formiddag kl. 10 vil Landgangen finde sted.

Man havde først ventet Fangerne sidst i denne Uge, og forberedelserne er langt fra færdige, idet man navnlig mangler Logi. Komitéen udsendte derfor i Aftes en løbeseddel med Opfordring til Byens Borgere om meddele Sukkerkontoret, hvor mange Gæster hver vilde have Alle Fangerne er dansktalende. Endvidere henstiller Komitéen, at der flages i Byen og ved Fjorden i Anledning af Besøget.

Tak til Vejle Stadsarkiv for avisudklippet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *