21. juli 1919. De sønderjydske Krigsfanger til Vejle

Vejle Social-Demokrat skrev den 21. juli følgende:

Som tidligere meddelt vil der i Løbet af denne Uge ankomme en Transport af sønderjydske Krigsfanger her til Vejle for at blive befordret videre til deres Hjem i Sønderjylland. Da det vil være nødvendigt at sørget for Kvarter og Forplejning til disse Mennesker, der vil blive her et Par Dage, samledes Lørdag Eftermiddag Repræsentanter for Byraadet sønderjydske Fond samt forskellige Mænd og Kvinder fra Vejle og Omegn for at planlægge Modtagelsen af fremmede, der muligvis vil blive et Antal af omkring 300.

Man drøftede Planen og enedes om at vælge et Udvalg til at træffe de fornødne Foranstaltninger ved Modtagelsen, Indkvarteringen og Forplejningen. Det forventes, at Skibet vil komme hertil om Formiddagen eller ved Middagstid. Paa Forhaand vil man da søge at for planlagt Fordelingen af Fangerne saaledes, at de ved Landstigningen her har faaet udleveret Kvarterbilletter m. m.

I Løbet af Eftermiddagen vil de blive beværtede med Mad og Kaffe, hvorefter de vil blive overladt til deres Kvarterværter. Næste Dag vil de være Byraadets Gæster ved en Middag i Skyttehuset. Til i øvrigt at for forstaa Arrangementer nedsattes et Udvalg bestaaende af Gartner Poulsen, Fabrikant Worning, Fru Bording, Læge Askov, Fru Bankdirektør Petersen, Købmand Fr. Christensen, Postkontrollør Axel Nielsen, Boghandler Dolleris og Snedker Bendiksen.

Tak til Vejle Stadsarkiv for avisudklippet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *