22. juli 1919. Dårligt nyt for Mellemslesvig? Den franske gesandt i København skiftes ud

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

22.-25. Juli i København. Rejst derover med P. Grau, fordi [den franske gesandt] Conty har ønsket at faa Grunden at vide til Rømnings-Resolutionen.

Conty har faaet Ordre af den franske Regering til straks at rejse til Brasilien, naar Efterfølgeren Claudel kommer. Nu bliver ikke en Franskmand, som har fulgt hele Sagens Udvikling med stærk Sympati for os, Formand i den internationale Kommission.

Udenrigsminister Scavenius, som ikke har rørt en Finger for Rømningen, offentliggør et Telegram fra Bernhoft om, at alle Skridt for Rømningen af 3. Zone er ørkesløse.

Franz v. Jessen telegraferer det modsatte, men siger, at der ingen Tid er at spilde. —

Venstre og konservative støtter Rømningskravet; men Regeringspartierne vil være imod det, medmindre Vælgerforeningen henvender sig direkte til Rigsdagen.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *