21. juni 1919 – Feriebørn til Nakskov

Den 21. juni 1919 sejlede den danske forfatter og digter Valdemar Rørdam med damperen Ægir, som bragte feriebørn fra Flensborg og Slesvig By til Nakskov og Korsør. I artiklen “Sønderjylland – Nordslesvig?”, hvis første del blev bragt i Nationaltidende den 27. juni 1919, kom han ind på feriebørnenes rejse og skrev blandt andet om deres tilstand:

Hvad var det nu for Børn? Det var Krigens sønderjyske Købstadsbørn, underernærede, utilstrækkelig klædte, mange ligefrem udsultede og halvnøgne; faderløse eller dog hjælpeløse; alle paa en eller flere Maader nødlidende. Hvor beundringsværdigt pænt end størtste Parten var hjemmefra pudsede og pyntede til Rejsen, hvor rørende stolt end mange af de smaa fortalte om alt, hvad de var vant til at spise – det kunde baade ses og føles, hvad de fejlede. […]

Senere kom han ind på deres sprogkundskaber:

Den Ladning Børn fra Flensborg og Slesvig, som i Lørdags stod Nakskov ind, syngende og jublende efter 11 Timers Sejlads med ikke saa lidt Regn og Blæst undervejs, var i “Ægir”s Nøddeskal, selve den “kompakte tyske Majoritet” fra disse to Byer. Tysk talte og Tysk sang de, som Hjem og Skole Lærte dem. […]

Feriebørn ombord på damperen Ægir på vej til Nakskov og Korsør den 21. juni 1919. Bag børnene ses midt i billedet en rygende Valdemar Rørdam (Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig)

De manglende dansk kundskaber kom også til at sætte deres præg på den festlige modtagelse i Nakskov:

I Nakskov Havn blev Børnene modtagne af en myldrende Menneskemængde med Faner og Musik, af den stedlige Komité med Hvedebrød og Chokolade ved festligt dækkede Borde af ders ventende lollandske Førere og Værtsfolk med den ømmeste Omhu og Kærlighed. Musiken spillede “Det er et yndigt Land” og “Slumrer sødt i Slesvigs Jord”, “Kong Christian” blev tusindstemmigt sunget. Flertallet af Børnene kendte ikke disse danske Nationalsange, men de forstod, at Danmark hilste dem Velkommen. Og de, der skulle videre, sang ved Bortsejlingen, som de havde sunget om Morgenen i Flensborg Havn “Mein Heimatland, ade”, og hvad de nu ellers kunde, den en vemodige tyske Soldatervise efter den anden.

Det hele blev i øvrigt filmet, klip fra filmen kan ses i René Rasmussens lille film Slesvigske børns ferierejse 1919

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *