1. januar 1919. Vilhelm la Cour og Harald Nielsen tilråder Flensborg-standpunktet

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke.

Besøg af Magister Vilh. la Cour og Forfatteren Harald Nielsen. Læste min Nyaarsleder om Slægt, der følger Slægters Gang i Dansk Kirke, for dem.

Om Eftermiddagen gør Grosserer J. C. Paulsens økonomiske Redegørelse Indtryk paa dem.Læs videre

Januar 1919 – De faldne

Krigsdeltagere døde af ulykker, kvæstelser eller sygdomme pådraget i krigen eller i krigsfangenskab

1.  januar 1919:
Mathiesen, Eduard (IR166/1) – Dynt, Broager Sogn.

3. januar 1919:
Jensen, Edmund Wilhelm (FR86/13) – Berlin, Tyskland.
Thomsen, Martin (FR86/2) – Rouen, Frankrig.

5. januar 1919:
Bartram, Christian Friedrich – Lockstedt, Tyskland.
Niedziella, Wilhelm Jürgen – Haderslev.

6. januar 1919:
Bekker, Karl Simon – Lübeck, Tyskland.… Læs videre