20. juni 1919. Ernst Christiansen: En ulykke for 3 zone!

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

19. Juni: I Ribe mødes vi en række Slesvigere med Franz v.  Jessen. Han veed ikke noget om en Slettelse af 3. Zone, men hævder, at vi har holdt os alt for meget i Forsvaret over for den danske Regering.

Derfra 20. Juni til Møde i Fredericia, indvarslet af Fabrikant Jørgen Petersen. I en mindre Kreds meddeles Ulykkesbudskabet, at ikke alene Besættelsen, men ogsaa Rømningen af 3. Zone er slettet.

Det gør et lammende Indtryk paa alle Flensborgere og Sydslesvigere. Var det, paa den Baggrund, Hanssen var forsonlig i Holbøl?  »Hejmdal« og ligesindede har været ovenud af Glæde siden den 14de.

Vi enes om at indkalde et 3. Zone-Møde i Flensborg den 26de og laver straks et Udkast til en Petition. —

Angelboere offentliggør en Tak for en Fælles tur til Danmark. Der bliver efterhaanden stadig flere Fællesrejser.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *