19. marts 1918 – Nyeste Efterretninger: “… i Flandern heldige Opklaringsfremstød”

Gennem hele krigen udgav de krigsførende landes hærledelser dagsberetninger om krigens forløb.  Flensborg Avis bragte gennem hele krigen dem alle samme, den tyske såvel som de  udenlandske og fjendtlige. De sidste med et par dages forsinkelse.

Nyeste Efterretninger. Dagens Beretning
Det store Hovedkvarter, Tirsdag

Den vestlige Krigsskueplads
Hærgruppe Kronprins Rupprecht. Stormtropper af prøjsiske, bajerske og saksiske Divisioner udførte i Flandern heldige Opklaringsfremstød, og tog under disse 300 belgiere til Fange.
Fra Kysten til La Bassé-Kanalen var Ilden om Aftenen øget. Ved den øvrige Del af Fronten holdt den sig inden for maadeholdne Grænser.

Hærgrupperne Tysk Kronprins og Gallwitz. Ved Juvincourt hentede brandenborgske Stormtropper efter haarde Kampe 20 Fanger fra de franske Grave. Artilleriilden levede til Tider op paa begge Sider af Reims og i Champagne. Ved Verduns Nordfront tiltog den i Styrke. Vi fortsatte vore Opklaringer. Saksiske Afdelinger indbragte paa den østlige Maasbred 56 Fanger.

Hærgruppe Hertug Albrecht. Mange Steder ved den lotringske Front, i Vogerserne og i Sundgau livlig Virksomhed fra fransk Side.

Under Luftkampe og fra Jorden skød vi i Gaar 23 fjendtlige Flyvertøjer og 2 Lænkeballoner ned.

Fra de andre Krigsskuepladser intet nyt.

Første Generalkvartermester Ludendorff.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *