19. marts 1918 – Fra Efterretningssektionens journal: “beordret til at skyde, men nægtede …”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.
Efter sikkert forlydende har der i Lørdags i Haderslev været ret stærke Optøjer i Anledning af en afholdt Session, idet Mandskabet demonstrerede mod Udskrivning. Saavel en Del ældre Landstormsmænd som senere tilkaldt gruppe Mandskab blev beordret til at skyde, men nægtede alle at gøre det.

Senere blev Demonstrationen dog splittet, efter at en Del var saaret ved Bajonetstik.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *