19. januar 1915. Faldne, fangne, på orlov – og efterlyste desertører!

Hejmdal

Nyt fra Hejmdal.

Faldne.

Bødkermester Carl Ohrt i Graasten har modtaget det Sorgens Budskab, at hans unge haabefunde Søn, Kommis Peter Ohrt, var falden paa Valpladsen i Frankrig. Han var paa Vagt, da han blev dræbt af en eksploderende fjendtlig Mine.

Der er nu ifølge “A.T.” indløbet endelig Efterretning om, at Jernbaneembedsmand Piechnick fra Smaabanen i Aabenraa er falden.

Man troede i nogen Tid, at Bagermester Christian Møller fra Iller, der var med paa Vestfronten, befandt i Fangenskab. dette Haab er ikke gaaet i Opfyldelse. Hans Død er nu ifølge “Fl.N.” bleven meddelt Civilstandskontoret.

Sidste Torsdag modtog Degn Nissen i Arrild den sørgelige Efterretning, at hans Søn, Karl Nissen, var falden paa den vestlige Valplads. Nissen vilde sammen med flere kammerater hente noget Brænde, og under dette blev han ramt af en Granat, som tilredte ham frygtelige i Hovedet og Brystet. Han var død med det samme. Nissen var med som Frivillig.

Dette er ifølge “Dv.” det andet Offer fra Arrild Sogn, som Krigen har krævet.

Den første, som faldt fra Sognet, var Jakob Christiansen fra Lindet Kro. Forældrene havde ikke hørt fra ham siden den 6. September; men nu har de faaet Efterretning om, at han er død paa et Lasaret i Frankrig.

Hjemme paa Orlov.

Mejeribestyrer Jes Ottsen i Rangstrup, der har deltaget i Kampe paa den vestlige og østlige Valplads, først i Belgien, senere i russisk Polen, hvor han saaredes, er i disse Dage hjemme paa 14 dages Orlov. Han saaredes sidst i November af et Skud i Skulderen, mens han laa i Skyttegraven. Ottsen laa derpaa ifølge “Dv.” i nogen Tid i et Rekrationshjem i Riesengebirge.  Hans Forlovende foretog da den lange Rejse derned for at pleje ham.

I Fangenskab.

Arbejdsmand Christian Hansen, Mølmark, der var med som Reservist, kom i sin Tid i fransk Fangenskab. Konen fik i Begyndelsen af Oktober Maaned Efterretning fra ham fra en fransk Fæstning. Siden har hun ifølge “Fl.N.” intet som helst hørt fra ham.

Fra Provinsen.

Flygtede. Af Forstærkningsbataillonen Nr. 86 i Flensborg efterlyses ifølge “Fl.N.Ztg.” ved Stikbrev to Mænd ved Navn Iversen, der havet faaet Orlov til Kristiansfelt, men ikke er vendte tilbage til deres Garnison. Ifølge Personalbeskrivelserne er begge Tvillingebrødre. De er fødte den 17. August 1892 og 1,63 – 1,68 Meter høje. Den ene hed Andreas, den anden Iver. De talte begge Tysk og Dansk. Da de forsvandt var de i blaa Uniform.

5 tanker om “19. januar 1915. Faldne, fangne, på orlov – og efterlyste desertører!”

 1. Jeg følger med stor interesse de daglige nyheder om Den Store Krig. Ved læsning af ovenstående under Faldne:

  “Den første, som faldt fra Sognet, var Jakob Christiansen fra Lindet Kro. Forældrene havde ikke hørt fra ham siden den 6. September; men nu har de faaet Efterretning om, at han er død paa et Lasaret i Frankrig.”

  har jeg fundet, at omhandlede Jakob Christiansen er opført på Mindestenen på Arrild Kirkegård over sognets døde i Krigen. På mindestenen er han opført som: J. CHRISTIANSEN født 26-12-1891. Savnet i Septbr 1914.

  På Listen over Faldne er han fejlagtig anført som såret og død i september 1915. Ifølge Arrild Sogns Kirkebog side 225, Døde 1915 Nr. 3 (AO opslag 197) er han såret mellem 6. og 9. september 1914 og død januar 1915 (dødsdato ukendt). Hans alder er anført som 21 år, hvilket er forkert.

  Ifølge Kirkebogen var han landmand i Lindet Kro (Linnetkrug). Og han tjente i Füsilier Regiment “Königin” Nr. 86.

  Omhandlede J. Christiansen er identisk med Jacob Christian Christiansen, født 26-12-1891 i Brodersgård, Abild Sogn (Abild Sogn Kirkebog, ny udgave, Døbte 1892 Nr. 4 (AO opslag 52).

  Jacob Christian Christiansen er af min mors slægt (af hvilken slægt jeg foreløbig har fundet seks, som døde i 1. verdenskrig). Desværre har jeg ikke et foto af Jacob Christian Christiansen.

  Med venlig hilsen
  Henning

 2. Tilføjelse til ovenstående:

  Jacob Christian Christiansen døde i krigsfangenskab. Han blev meldt såret og savnet/fanget den 6. september 1914 ved Nénoy.

  Kilde: Røde Kors, grandeguerre.icrc.org

 3. Fik den tanke, at Jakob Christiansen (Jacob Christian Christiansen) måske er nævnt i bogen ‘Füsilierregiment “Königin” Nr. 86’ af Wilhelm Jürgensen. Vil I venligst tjekke det ved lejlighed?

  Kan ikke finde Nénoy i Frankrig. Kan rettelig være Venoy.

  Venlig hilsen
  Henning

 4. Tak for dine oplysninger om Jakob Christiansen.

  Museets liste bliver opdateret med følgende oplysninger: kompagniet, mellemnavnet, fødselsdato og fødested.
  Dødsdatoen har jeg valgt at lade stå som 00-00-1914. Han er allerede nævnt som død i tabslisten i januar 1915. Da dødsmeddelelserne generelt trykkes i tabslisterne ca. 4-8 uger efter dødsfaldet vurderer jeg, at Jakob Christiansen er død i 1914.

  I noterne står nu:
  Såret mellem 6 og 9 september 1915 i Frankrig. Døde ifølge Arrild KB af sine sår i fransk fangenskab. Alder ifølge samme KB. Dødsdato er ikke angivet i Arrild KB. Opført i ”Verlustlisten” (dateret 07-10-1914) som hårdt såret. Opført i ”Verlustlisten” (dateret 14-01-1915) som ”Bisher schwer verw., + in franz. Gefgsch. Champignon”. Fødested, kompagni og dødssted ifølge sidstnævnte kilde. Er IKKE fundet opført i Arrild DBR 1914 og 1915. Ifølge oplysning fra slægtning født 26-12-1891. Mellemnavn ifølge dåben.

  Alderen er i Arrild kirkebog angivet som 21 år – det er derfor valgt at lade alderen stå i listen.

  Der er pt. et projekt i gang med gennemsyn af ansøgningerne om efterladte-renter – måske er Jakob Christiansen nævnt i én af disse sager. Da opgaven er meget omfattende vil arbejdet ikke blive afsluttet inden for de næste 2-3 år.
  Arbejdsgruppen sender jævnligt oplysninger til mig, som derefter indarbejdes i museets liste.

  Listen over faldne med tilknytning til Sønderjylland er sidst opdateret 1. november 2014 på siden: http://www.museum-sonderjylland.dk/SIDERNE/Museerne/Sonderborg-SLot/09e-Faldne1914-1918_NY.html#.VL5z3017zVI
  Næste opdatering forventes i løbet af forsommeren 2015.

  Når du angiver Røde Kors-kortene som kilde – angiv da venligst nøjagtigt link og/eller send en kopi pr. mail. Det kan tage MEGET lang tid, at finde et bestemt kort.
  Meget af arbejdet med siden er frivilligt arbejde.
  Nøjagtige kildeangivelser (f.eks. som du har gjort med Arrild kirkebog) giver de frivillige tid til andre opslag og opgaver.

  Med venlig hilsen
  Hanne Christensen,
  Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.
  Projektleder af den frivillige arbejdsgruppe fra 2012.

 5. Hej Hanne,

  Tak for ovenstående svar. Jeg fremsender Røde Kors-kort og link til Jer pr. mail.

  Venlig hilsen
  Henning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *