19. februar 1916. Lønninger, faldne, sårede og fangne

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Syd for grænsen under krigen

Danske karles lønfordringer.

Som eksempel på de fordringer danske karle kan drive det til at stille ved tjeneste på ejendomme i Sønderjylland, kan anføres, at en karl, som nu tjener hos en gårdejer i Raaager [Roager] for 400 kr. i vinter, forlanger 1000 kr. for sommertjenesten! Det ville blive 1400 kr. årlig foruden kost og bolig.

At der af karle fra Danmark forlanges noget mere i løn end ellers er rimeligt nok under hensyn til hele den ekstraordinære situation, men det vidner for meget om hensynsløs pengegriskhed, når fordringerne skrues så højt op, som ovenfor nævnt – fordringer, der heldigvis er så overdrevne, at de naturligvis ikke fyldestgøres.

Dygtige danske karle kan imidlertid ikke blot få en god og bedre løn i Sønderjylland nu end herhjemme, men de kan også bidrage på en smuk måde til at række sønderjyderne en hjælpende hånd under de vanskelige forhold, hvor mange gårdes drift er afhængig af den arbejdskraft, der kan fås udefra.

Men kun dygtige karle, der vil gøre et reelt arbejde, bør tage derned. Nogle karle fra Mariager-egnen – 3 i tal – forlod for nogen tid siden deres tjeneste i Nordslesvig, og da de kom tilbage til Danmark, angav de som grund hertil den dårlige kost, de havde fået. Vi har erfaret, deres udtalelse er ganske usandfærdig. Maden var både god og rigelig. Men trangen til at arbejde var ikke stor hos d’hrr., og for den ene karls vedkommende var forholdet det, at han var den første til at gå i seng, men den sidste til at stå op, den første, der mødte ved maden, men den sidste til at bestille noget. Og sådan skal det jo heller ikke være.

Men som sagt, dygtige og flinke karle kan have både glæde og udbytte af at yde deres arbejde på sønderjyske gårde den kommende sommer.

Faldne, sårede og fangne.

Efter nordslesvigske blade –

  • Christian Christensen, en søn af fisker Hans Christensen i Mintebjerg på Als, er faldet den 3. september i fjor, knap 20 år gl. Nu først har familien fået officielt meddelelse om hans død.
  • Knud Juhl, som af landmand Simon Juhl i Strandelhjørn ved Bevtoft, er falden den 13. december i fjor. Hans pårørende har ifølge ”Dannevirke” søgt om at få hans lig sendt hjem; dette er dog blevet nægtet, fordi han ligger for nær ved frontlinjen.
  • Anker Frank fra Jels er faldet.
  • Slagtermester Schwartz i Toftlund har fået bud gennem ”Røde Kors” om, at hans ældste søn siden 30. august f.a. har befundet sig i russisk fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *