18. februar 1919. De danske partier er enige om at sende en delegation til fredskonferencen i Paris

Rigsdagspartiernes politiske Forhandlings-Udvalg holdt møde den 18. Febr. 1919.

Den ledende Formand, J. C. Christensen: Dette Møde er sammenkaldt paa Foranledning af Statsministeren.

Udenrigsministeren: Paa det i forrige Møde stillede Spørgsmaal, der har været forelagt Grupperne, er indløbet følgende Svar:

Fra det konservative Folkeparti: I Anledning af det i det politiske Forhandlings-Udvalg til Partierne stillede Spørgsmaal har det konservative Folkeparti vedtaget at medvirke til, at der sendes en Delegation til Paris, hvis Formaal skal være overfor Fredskonferencen at fastslaa, at det danske Folk ønsker det slesvigske Spørgsmaal løst paa Selvbestemmelsesrettens Grund under Henvisning til de af Vælgerforeningen for Nordslesvig under den 17. November, 30. December og 8. Februar vedtagne Resolutioner.

Fra Socialdemokratiet: Det meddeles herved, at den socialdemokratiske Rigsdagsgruppe besvarer det stillede Spørgsmaal om Rigsdags-Delegationens Sendelse til Paris angaaende det sønderjydske Spørgsmaal med Ja, under Forudsætning af, at Delegationen er enig i Opfattelsen af Selvbestemmelsesretten, som den er udtrykt i den nordslesvigske Vælgerforenings Resolutioner.

Fra Venstre: Efter at jeg har forelagt Venstre Spørgsmaalet om at sende en Rigsdagsdelegation til Paris, har jeg herved den Ære at meddele, at Partiet ikke stiller sig uvilligt til denne Tanke, men forbeholder sig sit Standpunkt, indtil det ser, om den fornødne Enighed er til Stede om at løse det slesvigske Spørgsmaal paa Selvbestemmelsesrettens Grund i Overensstemmelse med de af Vælgerforeningen for Nordslesvig vedtagne Resolutioner, hvilket Venstre kræver.

Det radikale Venstre har givet mundtligt samtykkende Svar.

Svarene er underskrevet af henholdsvis Piper, Sigv. Olsen og J. C. Christensen.

Franz von Jessen: Haandbog i Det slesvigske Spørgsmaals Historie, 1937, II.

2 tanker om “18. februar 1919. De danske partier er enige om at sende en delegation til fredskonferencen i Paris”

 1. familien Kümpel fra Sænderbor

  Har flere oplyninger og billeder vdr familien
  så indlæfra Jens Kümpel

  Mvh

  Poul Henning Jensen

  1. Til Poul H. Jensen.

   Tak for din kommentar til indlægget / siden om Johannes Valentin Kümpel.

   Jeg har fjernet din adresse fra din kommentar, men hvis der skulle være interesse i at komme i kontakt med dig ang. familien Kümpel, så kan man kontakte mig via mail.

   Så skal jeg gerne formidle kontakten via mail.

   Med venlig hilsen
   Hanne C. Christensen
   Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *