17. februar 1915. LIR84 i vinterslaget ved de Masuriske søer. Russernes 10. Armé nedkæmpes

Af Allan Otto Wagner

VINTERSLAGET I MASURIEN – Afslutningen og nedkæmpningen af russernes 10. arme

Det slesvigske 84. Landwehrs Regiment var en enhed under 34. Landwehr Brigade og 1. Landwehr-Division (tidligere Jakobi), som var en del af den 8. Arme på Østfronten. Det var denne enhed min oldefar Otto Theodor Wagner i efteråret 1914 tiltrådte og var en del af indtil krigens slutning.

Fra den 7. februar til den 14. havde 8. og 10. armé indledt en storoffensiv for at omringe russernes 10. arme.

Men en større hæmsko end fjendens modstand var vejr- og vejforholdene.

Især for 10. Arme på den yderste venstre fløj var anvist meget dårlige feltveje. Fremmarchen foregik på russisk jord og overnatningen var simpel. Vejrsituationen var også yderst kritisk. Der havde været et vejromslag til tøvejr og nedbøren vekslede mellem sne og regn. Fremmarch uden for vejene var umulig, og under sådanne vejrforhold kunne man ikke forvente store marchfremskridt. Det ville have krævet overmenneskelige anstrengelser af de fremmarcherende tropper. Divisionerne kæmpede sig møjsommeligt frem, mens artilleriet haltede bagefter. Batterierne skulle bruge en dag på få deres skyts 1 km frem. En reguleret march orden kunne ikke holdes længere.

Dertil kom, at der på sydfronten af Østpreussen var ved at opstå en kritisk situation. Ifølge alle nyheder den 14. februar skulle russerne være i gang med at tilføre forstærkninger i området. I løbet af den 15. februar rykkede alle tropper tættere på Augustow efter at have mødt spredtvis modstand. Øst for Lyck rykkede ½ 1. Landwehr Division (1.L. på kortet) syd på til byen Wyssocken.

Oberbefahlhaber Ost forventede et større russisk angreb mellem Przasnysz og Lomza og havde kun enheder fra 8. arme at indsætte. Dertil kom, at man skulle afgive en division til Karpater fronten. Derfor var det vigtigt så hurtigt som muligt af få afsluttet situationen ved Augustow trods udmattede mandskab og heste.

Heller ikke den 16. februar lykkedes det 8. arme at krydse kanalovergangen ved Augustow. Broerne var ødelagte og det omkringliggende sumpområde var under russisk beskydning. Mere gunstigt forholdt det sig nord for Augustow. Her havde man held med, at kæmpe sig gennem sø-engene nord for Augustow og tog 3000 soldater til fange i en stor nærliggende kaserne. I løbet af natten indtog 10. Landwehr Division (10.L. på kortet) Augustow uden større modstand og tog ca. 6000 soldater til fange. Det var næsten lykkedes at omringe og indkredse fjenden med 8. armes højre flanke og 10. armes yderste venstre flanke.

Da man den 17. februar var i gang med at omstille sig omkring Augustow havde russerne allerede rettidigt fjernet sig fra indkredsningen. Om aftenen den 17. februar overlod Oberbefehlhaber Ost slagets videre gang til 10. Arme, som samtidigt fik overført XXXX. Reservekorps’s 79. og 80 Reserve Division, I. Armekorps’s 2. Infanteri Division samt 4. kavaleri Division fra 8. arme.

Den 22. februar var vinterslaget ved Masuren slut og den tyske 10. Arme havde nedkæmpet den russiske 10. Arme i en indkredsningsmanøvre.

92.000 soldater var taget til fange, herunder 9 generaler, 295 kanoner og mere end 170 maskingeværer. Derudover lå der stadig efterladt krigsmateriel rundt omkring i skovene i sne og sump. Denne succes var opnået trods undertallighed i enheder og med begrænset tab af mandskab. Men ugelange overnatninger i bivuak under fri himmel og frost, snestorm og efterfølgende tøvejr havde tømt troppernes kræfter. Sygdom og frostskader havde ramt en 1/3 af mandskabet.

1915-02-17 LIR84 Die Winterschlacht in Masuren_3

Kort: 1915-02-17 LIR84 Die Winterschlacht in Masuren. Die 8. Armee vom 7. bis 14. Februar und die Einkreisung bei Augustow bis zum 17. feb 1915 – bn VII Karte 12c

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *