16. marts 1915. Rationering. Faldne, sårede, tilfangetagne

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

Af Nicolai Flyman

Sønderjylland og Krigen

Brøduddelingen indskrænkes, svin og kartofler tælles

Der er udgået bekendtgørelse om at brødkortene, som hidtil var udstedte for en uge, foreløbig skal gælde for 10 dage uden at brødmængden forøges. I går foretoges der en optælling af svin og kartofler i hele riget.

Den ny grænsevagt

består ikke af Rhinlændere alene, men af folk rundt om fra riget. Man finder således soldater fra Westfalen Polakker Elsassere Lothringer og Sachsere. Og det er ikke blot landstormsfolk; der findes ganske unge mænd, der har deltaget i en række slag for nu foreløbig at gå over til grænsevagttjeneste.

Faldne

Bygmester Peter Gydesen af Mastrup er 17. februar falden i Rusland.

Enkefrue Jessen i Lebøl har ifølge ”Dybbølposten” modtaget Efterretning om, at hendes søn Jørgen J. den 22 februar er død på et lazarettet i Leisno i Polen.

Richard Gericke fra Kværs er falden på den østlige krigsskueplads.

Peter Johnsen fra Daler Østerby er ifølge ”Hejmdal” falden i Rusland den 25. februar.

Også den anden af Snedker Chr. Petersens sønner, Nis Peter P. i Ellum ved Løgumkloster, er død ved krigen, to dage efter at han den 6. Sep. faldt i fransk fangenskab.

Jens Peter Petersen af Dybbøl er ifølge Flensborg avis den 19. februar falden ved Drobin på den østlige Krigsskueplads. Han efterlader enke og flere børn. Hans broder er nylig død i hjemmet af sine sår i krigen.

I Fangenskab

En søn af gårdejer Hans Thysen i Aaved. Simon Thysen, som ved krigens begyndelse lå Soldat i Bremen befinder sig, som før meddelt i fransk fangenskab i Lejren ved Montfort-sur-Meu i Bretagne. I et brev, som er skrevet den 17. februar, meddeler han ifølge ”Flensborg Avis”, at der blandt hans kammerater er en Hansen fra Knogsled ved Hammelev og en Rathgen fra Als og en fra Tønderegnen. I omtalen af opholdet i fangenskabet hedder det endvidere: ”Vi er alle raske og har det godt”.

En søn at Teglværksejer Festersen i Hostrup Skov, Hans, befinder sig i Fransk Fangenskab i Marokko.

På Lazaret.

Landsmand P. Rostgaard Ewald fra Bevtoft, der hele tiden siden Krigens udbrud har været med på togterne op ad Weichfelfloden og nylig har beskrevet et sådant, er kommen på Lazaret i Naumburg, lidende af en nyresygdom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *