14. juli 1919. Dansk optimisme: 80% vil stemme dansk i Ejdersted!

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

14. Juli: En i Ejdersted hjemmehørende Embedsmand har meddelt »Danskeren«, at fire Femtedele af de bosiddende Familier i Ejdersted har haft til Hensigt at stemme for Danmark. –

Fra enkelte Egne i Angel er det blevet meddelt om hele Landsbyer.

Statskommissær Køster søger i et aabent Biev at mobilisere det danske Socialdemokrati imod dets egne Landsmænd. I det hele er han paa Færde alle Vegne.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *