13. marts 1915. Faldne, sårede og fangne

Ribe Stiftstidende

Ribe Stiftstidende gik for at være den danske avis, der var bedst informeret om forholdene syd for Kongeåen

[Læg mærke til, hvordan Ribe Stiftstidende klipper nyheder fra flere sønderjyske aviser – og får nogle af de faldne nævnt flere gange /RR]

Faldne, saarede og fangne

Niels Hansen Bork fra Anslet er falden i Rusland den 17. Februar, 37 Aar gammel.

Snedker Petersens Søn fra Ellum, Christian, er falden den 2. Marts i Øvre Elsass, 21 Aar gammel.

Reservist Johan Thodsen fra Jægerup er død den 3. Marts i Lazarettet i Freiburg, næppe 24 Aar gammel.

Snedker Fr. Seyfert, Søn af Murer Seyfert i Sønderborg, er falden ved en Fægtning i Drobin i Rusland den 16. Februar.

Landmand Christian Hansen Jessen fra Volsballe, der for et Ars Tid siden købte en Ejendom ved Snorum ved Graasten, er falden.

Johs. Kolb og Hustru paa Hanved Mark har modtaget Efterretning om, at deres ældste Søn, Christian, er falden paa den østlige Krigsskueplads den 16. februar, 27 Aar gammel. Kolbs har endnu et Par Sønner med i Krigen.

Landmand P. Roager i Gaansager har modtaget Meddelelse om, at hans eneste Søn, Laurids, er død som Følge af et Ulykkestilfælde den 4. November. Han var Matros på den lille Krydser “Karslruhe.”

I sibirisk Fangenskab

opholder sig ifølge “Flensborg Avis” Landmand Jørgen Hansen fra Kobberholm.

I Bercholensk i Sibirien befinder sig endvidere Johann Friederiksen fra Kværs i Fangenskab. Han blev holdt tilbage ved Krigens Udbrud.

Til Andreas Petersen og Hustru i Bøgslund er der indløbet Meddelelse om, at deres eneste Søn Nikolaus er falden i Polen den 9. Januar, 23 Aar gammel.

En Søn af Landmand Chr. Hansen og Hustru i Hyndingsholm er falden den 16. Februar i Russisk-Polen.

Den unge Klavs Nissen af Stenderup, der har deltaget i Krigen mod øst, er død af Tyfus paa Lazarettet i Lodvicz den 23. Februar. Han var kun 22 Aar gammel.

Jørgen Petersen fra Hammelev er falden i Rusland den 17. Februar. Han var 36 Aar gammel og efterlader Enke og seks Børn.

Samme dag er Niels Hansen Bork falden i Rusland. Bork var gift og 37 Aar gammel.

Bertel Hansen Møller fra Abkær er falden den 18. Februar i Østpreussen, 35 Aar gammel. Han efterlader Enke og to smaa Børn.

Andreas Todsens Søn Johan af Jægerup, der deltog i Krigen ved 84. Regiment, er den 3. Marts død paa Lazarettet i Freiburg, næppe 24 Aar gammel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *