12. maj 1915 – Flensborg Avis: Udmærkelser

Jernkorset
(A. T.) Den for nogen Tid siden faldne Karl Dibberns Forældre, Dr. Dibbern og Hustru i Aabenraa, har nu faaet tilsendt deres Søns Jernkors.

Lærer Johannsen af Jægerup, der for Tiden ligger saaret paa et Lazaret i Altona, er i disse Dage bleven dekoreret med Jernkorset, som overraktes ham af den stedfortrædende kommanderende General selv. Ved denne Lejlighed erfarede Generalen, at Johannsen var Lærer i Jægerup, og da han i Fredags korte igennem Byen, lod Generalen holde foran Skolen for at aflægge en lille Visit hos Fru Johannsen og meddele hende, at hendes Mand havde faaet Jernkorset.

Faaet Jernkorset. Underofficer Johannes Juhl, Søn af Gaardejer Claus Juhl i Langetved, er i disse Dage hjemme paa Orlov fra Fronten. I Lørdags fik han Jernkorset tilsendt tillige med et meget smukt og anerkendende Brev fra sin Kaptajn. Juhl staar ved 84. Infanteriregiment.

Røde Kors-medalje
Faaet Røde Kors-Medaillen. Barber Ernst Korner af Flensborg, der ved Krigens Udbrud stillede sig til Raadighed for den frivillige Sygepleje og som Sygeplejer og Delingsfører har været virksom baade paa den vestlige og den østlige Krigsskueplads, har nu faaet Røde Kors-Medaillen af tredje Klasse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *