12. maj 1915 – Flensborg Avis: Syge, sårede og faldne

Udskreven fra Lazarettet
En Søn af Dyrlæge Dau i Hagenbjerg, Thorvald Dau, kom forleden Dag uventet hjem paa Orlov. Den unge Dau har været med fra Krigens første Dag og har deltaget i utallige Kampe paa Østfronten. Til sidst fik han Tyfus og blev indlagt paa Lazarettet i Kalisch, fra hvilket han nu har faaet Orlov i nogen Tid for at komme til Kræfter.

Saarede. (Hmd.)
Diderik Duus af Styrtom er den 5. Maj bleven saaret i højre Haand og højre Bryst. Murer Søren Jørgen af Ris, der i Efteraaret blev indkaldt som Rekrut, er bleven saaret i Hovedet af en Granatsplint under et Stormangreb ved Yser-Kanalen. Han ligger paa et Lazaret i Alten-Essen og er nu i Bedring.

Faldne
Rentier Chr. Mainz paa Bispegade i Haderslev har faaet Meddelelse om, at hans Søn Christian for et Par Dage siden er falden i Frankrig. Den unge Mand, som var 20 Aar, var gaaet frivillig med og har staaet ved Hæren siden den 4. August. En Ven af den faldne, Søn af Gæstgiver Bonnichsen i Ulvslyst, har meddelt Forældrene Sørgebudskabct.

Falden i Frankrig. Gaardejer Hans Stie og Hustru i Allerup har i disse Dage modtaget Breve fra Felten, hvorefter deres Søn, Jakob Stie, er falden den 11. April ved en Skyttegravssprængning i Frankrig. Han indkaldtes i Efteraaret som Rekrut og blev uddannet i Flensborg. En sørgegudstjeneste vil i den nærmeste Tid blive afholdt i Toftlund Kirke. Jakob Stie blev næppe 22 Aar gammel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *