12. maj 1915 – Flensborg Avis: “Hårdt ramt”

Haardt ramt er Arbejdsmand Karsten Carstensens Familie i Klægsbøl bleven. Carstensen har været indkaldt siden Krigens Begyndelse, og nu er hans Kone, efter at have født tre smaa Piger, afgaaet ved Døden. Foruden de tre smaa Piger, som alle lever, var der ni Børn i Forvejen, saa der nu er 12 uforsørgede moderløse Børn tilbage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *