12. januar 1919. Ballade på afstemningsmøde i Ellund

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

A. Grau tilbage fra en Københavnsrejse, ser mørkt; nødvendigt samle sig om Flensborg, lade andet fare.

Eftermiddag vellykket Møde i Padborg trods den kolde Sal. Mærkeligt at staa der, efter at Clausen-Linjen er proklameret. Faar vedtaget en Udtalelse, som rækker Haanden over den.

Kører derfra til Møde i Ellund. Andr. Lorenzen leder. Spektakler og Haandgribeligheder. Det danske Flertal passivt. Får min Tale paa Plattysk fuldført.

Kloppenborg, der taler Dansk, afbrydes ved Stormen mod Talerstolen.

Foredragsholdeme gaar langsomt ud, uanfægtede trods truende Næver.

Et Par danske Tilhørere overfaldes. Danskerne burde have sluttet
Kreds om os.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *