11. juli 1919. Ernst Christiansen: Tyskerne har fået nyt mod på 2. zone

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

11. Juli: Dage med Indtryk af en nedadgaaende Bevægelse i Stemningen. Det tyske Udvalg kan ikke skjule sin Triumf. Nu har man Mod paa 2. Zone!

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *