28. januar 1920. Afstemningsdagen drøftes

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

28. Januar: I et udvidet Udvalgsmøde, som overværedes af Kloppenborg, drøftes Listearbejdet og selve Afstemningsdagen; vi enes om at foreslaa, at hele Fristen benyttes, saa Afstemningen tidligst bliver 10. Marts. — I Morgen skal omsider nogle Tropper gaa til Vesteregnen.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *