29. januar 1920. Voksne opildner skoleelever

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

29. Januar: Tropperne kommer ikke af Sted endnu. — »Flensborg Avis« kan ikke faa Papir, da Centralen i Berlin vil fraregne »Unser Land’s« Papir fra vor Ration.

— I Aften dansk Møde i »Sanssouci«, knap fyldt, da der samtidig holdes flere Særmøder andre Steder. P. Kaad, H. J. Christensen. P. Grau. Paa Hjemvejen ser vi, at et af vore Agitationsvinduer bliver slaaet i Stykker. Gerningsmanden fanges.

— I Eftermiddags er en stor Lærredsplakat (Rafts Idé), som vi har udspændt over Toosbüygade, bleven reven ned af tyske Skoledisciple, der er opildnede af voksne.

— I Aften godt Møde i Vi Kro trods tyske Modtalere. Kloppenborg, A. Grau.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *