17. januar 1920. “Tyske Plakater opklæbes uantastede alle Vegne”

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

17. Januar: I Aftes tysk Møde fire Steder i Flensborg, de »sidste tyske Tilkendegivelser før Besættelsen«, Friluftsmøde paa Søndertorv og Demonstrationer foran »Flensburger Hof«. Dr. Todsen gør i Dag en Undskyldning hos Bruce. — Forandringen i Styret kommer slet ikke som den store Frigørelse, men Dryp i Dryp; 14 Dage efter Ratifikationen, 14 Dage af den knappe Afstemningsfrist, har Tyskerne frit Spillerum. De forkynder, at Spektakelmagere skal sendes til vore Møder. Dansk Plakatmaling mødes med Politiforbud. Tyske Plakater opklæbes uantastede alle Vegne, danske Opklæbere forulempes.

— Kursus’et fortsættes. I Aften Spejderpigefest. Ved Tableauet »De tre Zoner« — Danmark og de tre sønderjyske Børn — faar Gæster fra 3. Zone Taarer i Øjnene.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *