13. december 1919. Den Nordslesvigske gruppe

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

13. December: Til det nyvalgte Tilsynsraads første Møde i Aabenraa. Aabenraa-Gruppen kalder sig Den nordslesvigske Gruppe.

Efter en meget lang Forhandling faar Hanssen en Tillidserklæring ved Arbejderpartiets Hjælp.

Vort Rømningskrav og en Henstilling om at bøde paa Afstemningsreglernes Uretfærdighed vedtages enstemmigt.

Med 35 mod 32 Stemmer forkastes vor bestemte Misbilligelse af Zahles Politik, og enstemmigt vedtages en Afvisning af Indblanding fra Syd og fra Nord. —

I Aften stor Ungdomsfest i Borgerforeningen.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *