3. december 1919. Ernst Christiansen: Zahles hensigt skjules ikke.

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

3. December: Hører Statsminister Zahle i Landstinget svare paa, Forespørgslen. Langt værre at høre ham — Hensigten skjules slet ikke — end at læse hans Ord. Nis Nissen og Professor Aage Friis blandt Tilhørerne. Tinget vedtager en Misbilligelse. — Samtaler i Dagens Løb med en Række Politikere.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *