10. januar 1918 – Max Valentiner: Sænkning af dansk damper

Senest ændret den 18. januar 2018 9:59

Den 10. januar 1918 sænkede U-157 under kommando af Max Valentiner den danske damper  “Hulda Mærsk” (1.566 BRT). Valentiner nævner ikke sænkningen i sine erindringer, men sagen blev behandlet i Sø- og Handelsretten i København og refereret i Berlingske Tidende den 21. marts 1918:

Sænkningen af Hulda Mærsk
Derefter blev afgivet Forklaring om Sænkningen af Damperen “Hulda Mærsk” (Skibsreder A. P. Møller) paa Rejse fra Vestafrika til Marseille med Jordnødder.

Efter at Skibet havde været inde ved Dakar, blev det den 10de Januar, da det var omtrent 24 Kvartmil nordvest af Kap Bojador udfor Afrikas Vestkyst, stoppet af en stor tysk UBaad, som beordrede Kaptajnen ombord med Hulda Mærsk´s Papirer. Da disse var gennemset, erklærede U-Baadens Chef, at “Hulda Mærsk” skulde sænkes og sendte to Officerer og nogle Folk ombord i Damperen med Brandbomber. Det danske Flag blev halet ned, og Besætningen blev beordret ombord i en spansk Fiskeskonnert “Pepita”, som laa i Nærheden.

S/S Hulda Mærsk med tydelig markering af sit neutrale tilhørsforhold i form af navn, oprindelsesland og påmalede Dannebrogsflag . Alle danske handelsskibe blev bemalet sådan i håbet om at undgå at blive torpederet (M/S Museet for Søfart)

Imidlertid var U-Baaden, der var af den nye, store Type, kommen paa Siden af “Hulda Mærsk”, og dens folk fik travlt med at transportere Proviant ombord i U-Baaden fra Damperens Beholdninger. En af de tyske Officerer leverede “Hulda Mærsk” en Erklæring angaaende Sænkningen af Damperen og gav Skipperen paa Fiskeskonnerten en Check paa den tyske Konsul i Las Palmas som Betaling for Transporten af Besætningen. Da de kom ind hertil, fik Havnekaptajnen Checken, og hvor den siden er bleven af, vides ikke. Senere har Skonnerten forlangt Bjergeløn, men dette Spørgsmaal er endnu ikke afgjort.

Da Besætningen var kommen et Stykke bort fra “Hulda Mærsk”, hørtes. Eksplosioner, som maa antages at have sendt Damperen til Havets Bund. Rejsen til Las Pal mas med “Pepita” tog to Dage, og her blev Besætningen efter eget Ønske afmønstret.

(Tillæg til Berlingske politiske og Avertissements Tidende, 21. marts 1918)

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *