1. september 1918 – Enkefru Røgind: Væk med Hindenburg

Enkefru Røgind fra København var på sommerbesøg hos sin broder på Damager i Haderslev, da krigen brød ud. Hun besluttede sig for at blive i Sønderjylland og førte gennem hele krigen dagbog om sin hverdag i Haderslev.

1. Septbr.
Thomsen fortalte i Gaar om en Episode i Lille. I et Kinoteater propfuldt af Soldater bliver som levende Billede Hindenburgs fornaglede Statue fremført, og straks rejser der sig en Mumlen af Utilfredshed, der stiger til Raabene: »Heraus mit ihm, weg mit ihm, wir haben genug«. Den der har fortalt det, var Officer og selv tilstede og var jo ikke hyggelig tilmode. Soldaterne er sine Steder saavidt, at de i Officerernes Nærværelse drøfter, hvorledes de bedst skal lade dem tage tilfange.

(Sønderjyske Årbøger 1935, s. 155)

En tanke om “1. september 1918 – Enkefru Røgind: Væk med Hindenburg”

 1. Hindenburg = Paul von Hindenburg og hans rolle og karriere er værd at læse lidt om. Et hurtigt overblik kan man få på den danske Wikipedia:
  https://da.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg

  Efter krigen gik Hindenburg ind i politik. Han blev senest genvalgt som præsident i 1932, selvom han da var “væsentligt alderssvækket og havde hukommelsesproblemer”.

  Om Hindenburgs status under 1. verdenskrig skrives der på
  https://da.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_2._af_Tyskland
  “Fra 1916 var Tyskland i realiteten et militærdiktatur under Hindenburg og Ludendorff.”

  Dette står i et afsnit “Skyggekejser”, hvor det angives: “Men Wilhelms (kejser Wilhelm 2.) rolle under krigen blev af stadig mindre betydning. Den militære overkommando videreførte sine planer, .. , og Paul von Hindenburg og Erich Ludendorff overtog den overordnede militære ledelse.”

  Også general Ludendorff er interessant. I ovennævnte artikel om Hindenburg står:
  “Hindenburg blev imidlertid domineret af Ludendorffs tanker, blandt andet af hans ekstreme politiske tanker og af den usandsynlige tanke, at en total tysk sejr var mulig.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *