På vej mod Genforeningen – Tre foredrag i Sønderborg

På vej mod Genforeningen – forberedelser, fredsslutning og dagligdag 1918/19.

3 onsdage: 25.09.; 02.10; 09.10. kl. 16:00-17:45 på Alsion i “Den Røde Boks.”

Onsdag den 25.9. Hans Schultz Hansen: H.P. Hanssen og genrejsningen af det slesvigske grænsespørgsmål oktober-november 1918.

Så snart de danske sønderjyders rigsdagsmand i Berlin, H.P. Hanssen, fik underretning om det forestående tyske nederlag, gik han i aktion for at få det slesvigske grænsespørgsmål sat på den internationale dagsorden. Det lykkedes ham at forene de danske sønderjyders politiske repræsentanter bag Aabenraa-resolutionen af 17. november 1918, der krævede en grænse draget i henhold til folkenes selvbestemmelsesret. Samme dag fortalte han på Folkehjem, at vejen for en genforening med Danmark lå åben.

Onsdag den 2.10. Henrik Becker-Christensen: Det slesvigske spørgsmål på Fredskonferencen og i Versaillesfreden januar-juni 1919
Det slesvigske grænsespørgsmål blev en del af fredsslutningen mellem de allierede og Tyskland. Fredskonferencen mødtes i Paris i januar 1919. Foredraget vil handle om Fredskonferencens håndtering af det slesvigske spørgsmål, herunder den danske regerings henvendelse, den slesvigsk-danske delegation og Dannevirkebevægelsens lobbyarbejde for en sydligere grænse. Foredraget vil også belyse de slesvigske artikler i Versaillesfreden af 28. juni 1919.

Onsdag den 09.10. Lars N. Henningsen: Sønderjylland i 1919 – dagligdag mellem Våbenstilstand og Genforening
Året 1919 er kaldt ”forventningernes og skuffelsernes år”. Ventetiden frem mod Genforeningen blev lang. Det var revolutionstider med økonomisk nød. Varemangel og rationeringer prægede dagligdagen, lån skulle lægges om, og der var frit spil for spekulanter. Folk gik i demonstration. Men samtidig blev Kongeågrænsen åbnet, der kom demokratiske valg, og nordfra strømmede hjælpen til. Denne sønderjyske dagligdag mellem 1918 og 1920 er foredragets emne.

Pris: 270,- kr.

Kontakt og tilmelding på Folkeuniversitetets hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *