Niels Holland: Krigen til søs. Ny bog om Første Verdenskrig på havet

Ny bog om krigen på havet anmeldt på historie-online.dk

Niels Holland. Krigen til søs 1914-18. 354 sider, 349,- kr

Forfatteren er lektor på Søværnets Officersskole. Kan købes hos forlaget TRYKVÆRKET eller i boghandelen.

Anmelderen Kresten Søe skriver bl.a.:

“Der er tale om et traditionelt opbygget historisk værk med en kronologisk/systematisk fremstilling, der er opbygget med opdeling på perioder, krigsskuepladser og aspekter som fx skibstyper, handelskrig, ubådskrig og overfladekrigsførelse. Hertil kommer en udmærket sideløbende ajourføring med den historiske ramme i form af begivenhederne i den primære landkrigsførelse på krigens fronter.”

“Værket er illustreret med kortskitser og fremstår grundigt researchet, men rummer ikke umiddelbart decideret banebrydende nyt eller nye synsvinkler. Styrken er i stedet bredden, fagligheden og grundigheden”

“Niels Hollands bog står nemlig efter min vurdering fremover som det danske hovedværk om søkrigsførelsen under første verdenskrig. Dels er bogen en guldgrube på grund af sin altomfattende dækning af begivenhederne verden over. Dels på grund af sin faglige grundighed og fine redegørelse for både søkrigens baggrund, taktik og strategi.”

“Kvaliteterne som yderligere udbygges af en instruktiv redegørelse for den søkrigshistoriske ramme samt en konsekvent grundig research og en sjælden gennemført korrekthed i faglige termer mht. skibstyper, bevæbning og teknik.”

“Hertil kommer en del spændende og tankevækkende analyser af personer og begivenheder, som ikke umiddelbart ses i den hidtidige sparsomme danske dækning af emnet.”

“Målgruppen er primært den videregående interesserede, der ikke selv magter at give sig i kast med de mere omfattende fremmedsprogede værker.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *