Godt Nytår og lidt om fremtiden på websitet

Nytår er en tid til at gøre status og om muligt kigge lidt ud i fremtiden.

Antallet af indlæg og nyheder er siden 100-året for henholdsvis krigsafslutningen og genforeningen svundet ind, men antallet af læsere er fortsat ret højt. Der er således ca. 20.000 inde og kigge hver måned. Det kan vi være godt tilfredse med, når der samtidig er færre nyheder og indlæg end tidligere.
Dertil kommer der rigtig mange henvendelser og mails til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot fra folk over hele verden, hvoraf mange går på krigsdeltagere fra Sønderjylland, som de har set på hjemmesiden.

Siden er således fortsat godt besøgt og der indsendes mange spørgsmål og kommentarer via websitet.
Der er således oprettet næsten 790 kommentarer i 2021 (i 2020 var det ca. 780). Mange kommentarer indeholder supplerende oplysninger, nye kilder eller ros til de frivillige. Tak for det.

Status på hjemmesiden er, at der pt. er oprettet 11.564 personsider.
I 2020 blev der oprettet 1382 nye personsider (svarende til ca. 3,8 pr. dag), mens det i 2021 ”kun” blev til 936 nye personsider (svarende til ca. 2,6 pr. dag). Det skyldes dels at der i 2021 har været færre ”faldne” / krigsdeltagere døde i 1921, og dels er der indsendt mange rettelser og supplerende oplysninger til eksisterende personsider, som har taget en del tid.
Endelig er mange af de nemt tilgængelige kilder med oplysninger om krigsdeltagelse ved at være gennemgået.

Fremtiden
Der vil fremover være færre indlæg end tidligere – det kan ikke være andet, når der ikke længere er ”daglige nyheder”. Indlæg med ”månedens faldne” om krigsdeltagere, der er døde efter hjemkomsten, stopper også, da de ikke er systematisk registrerede.

Indlæggene med ”gotiske udfordringer” fortsætter, men nok ikke ugentligt, da det kommer an på om der kan findes umiddelbart brugbart materiale. Brevsamlinger har vist sig ikke at være anvendelige til dette formål. Dels er de tidskrævende og svære at affotografere/scanne, dels mistes en del af sammenhængen, når kun dele transskriberes.
Derfor forsøger vi fremover at satse på postkort og enkelte korte breve. Har du postkort eller lignende, der kan egne sig til formålet? Så skriv til Hanne C. Christensen på mail: hacc@msj.dk.

Også indlæggene om ”5 udvalgte krigsdeltagere” fortsætter i 2022.

Derudover forventes det, at der fortsat vil kunne offentliggøres indlæg om nye udgivelser, omtaler af tv-udsendelser eller lignende med fokus på 1. verdenskrig.

Endelig fortsætter én af de frivillige med at scanne og evt. oversætte regimentshistorier.  Der er senest lagt nye filer på siden i december 2021.

Personsider
Der er fortsat 3 frivillige, der arbejder direkte på websitet med personsiderne, mens der er en håndfuld frivillige (se evt. siden “Om“), der gennemgår mange forskellige kilder så som kirkebøger, personregistre, folketællinger, DSK Årbøger, diverse stater over forskellige erhverv med flere, samt afskriver kilder.
Det er et stort og meget tidskrævende arbejde. Tak til de frivillige for jeres indsats.
Dertil kommer at mange sider løbende redigeres og suppleres med nye oplysninger og billeder samt at der (når det er muligt) oprettes links til nære slægtninge.

De frivillige fortsætter med at indsamle oplysninger om krigsdeltagere og med at lægge nye personsider ud. Der er endnu lang vej til de skønnede 30.-35.000 sønderjyske krigsdeltagere, men at være nået 1/3 af vejen er noget af en milepæl. Det er således tæt på, at der er flere personsider for overlevende end for faldne krigsdeltagere.

Men vi ved, at der er mange flere personsider på vej – bl.a. er personskemaer for 2 sogne med tilsammen tæt ved 250 krigsdeltagere indsendt til de frivillige, der arbejder direkte på websitet, og disse forventes lagt på hjemmesiden i løbet af foråret 2022.
Så der kommer helt sikkert en masse nye personsider i 2022.

Har du oplysninger om en krigsdeltager,
der endnu ikke har fået en personlig side?

Det er fortsat muligt at indsende supplerende oplysninger og personskemaer til museet via mail, hvorefter museet koordinerer og sender oplysningerne videre til de frivillige.

Læs mere på siden ”Indsend oplysninger” om, hvordan du kan bidrage med oplysninger.

Tak for at du har fulgt siden – måske helt siden starten i sommeren 2014.  Det håber vi, at du vil fortsætte med.

Godt nytår!

Nytårskort, dateret december 1914. Original på Sønderborg Slot.

2 tanker om “Godt Nytår og lidt om fremtiden på websitet”

 1. Ja, GODT NYTÅR!! og STOR TAK og ROS til Hanne og René og alle andre, som holder gang i siden. Godt at høre, at I forsætter!

  Her følger et indlæg, som vist(?) ikke har været bragt før, og som muligvis skal redigeres hen under en anden overskrift??

  Det drejer sig om et interview på Imperial War Museums hjemmside med en englænder, der hed Thomas Henry Painting. Egentlig var han engang i begyndelsen af 1900-tallet begyndt ved jernbanen, men blev så indrulleret i den britiske hær og kom på den måde til en række oversøiske lande; men i 1914 var han hjemme i England og blev selvfølgelig straks ved krigens start sendt i kamp. Han var med ved Mons og Ypres og havde sådan set ikke nogen illusion om, at han ville komme levende fra det; men ret hurtigt blev han taget til fange. “It broke my heart” fortæller han…
  I første omgang sad han i en stor lejr i Gustrow, men senere kom han til et noget mindre sted i Tinglev, herfra til en lejr syd for Kiel. Han endte imidlertid – engang i august 1915 – i Øster Terp, hvor han var med til at grave grøfter og oplevede en tur i mørk arrest på vand og (minimalt) tysk brød.
  Midt i november 1915 lykkedes det for Painting og nogle kammerater at flygte, og over bakker og åer bevægede de sig nordpå, hvor de undervejs også mødte tyske vagtposter. Men uden det store besvær kom de også over grænsen til Danmark og stod pludselig ved et vejskilt, der viste fra Ribe til Kolding med “ikke-tyske” bogstaver.
  Gruppen fortsatte til Gredstedbro, hvor den blev bespist på et hotel ell. lign. Værten fik fat på en dansk officer, der fik dem eskorteret til Ribe, og her kom de i karantæne hos doktor Nielsen og sygeplejerske Pipper på sygehuset. Her fik de også behandlet forfrysninger, som var opstået under flugten. Doktor Nielsen lod dem læse The Times Weekly, som han abonnerede på, og Ribes borgmester havde dem på guidet tur i byen – op i Domkirketårnet o.s.v. Da de endelig skulle afsted fra byen fulgte – angiveligt – hele 300 ripensere dem til banegården.
  Via København, Sverige og Norge kom Painting tilbage til England. Også hjemkomsten var ganske dramatisk, og han blev dekoreret p.g.a. sin flugt fra den tyske krigsfangelejr. Han kom tilsyneladende ikke i krig igen, men blev som officer sat til at uddanne soldaterne, så han så at sige kunne føre krig by proxy. Hans meget levende og humorfyldte beretning findes her: https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/80000211 – den varer ca. 3½ time og er fordelt på hele 14 båndruller. Fortællingen fra Øster Terp begynder i nr. 10.
  Så en lidt anderledes beretning til at starte det nye år med:-)
  Umiddelbart har jeg ikke kunnet finde noget om historien i Ribe Stiftstidende eller lign. steder – kan andre?

  1. Her fra skal der også lyde et godt nytår og en tak for, at L holde denne web-site i live. Jeg læser det gerne, da min mormor (fra Højer årg. 1892) havde 3 brødre med i krigen og de kom alle hjem. To af dem bosatte sig i Tyskland, og de måtte af sted igen, da krigen kom, ligesom deres sønner, som desværre ikke var lige så heldige. Da jeg samtidig er meget historieinteresseret er det for mig en vigtig del af forståelsen af, hvordan livet og verden var for vores sønderjyske medborgere dengang. Mvh Finn Andersen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *