Den Gotiske Udfordring

Senest ændret den 10. marts 2023 18:50

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til mig her
eller Hanne C. Christensen her

Carl Vollertsen vil gerne vide hvad der er skrevet i en gammel bog.

6 tanker om “Den Gotiske Udfordring”

 1. Man skal ikke smykke sig med lånte fjer!
  Derfor indrømmer jeg straks, at transskriptionen
  af denne tekst er fundet på internettet.
  Teksten stammer fra en bog udgivet i 1750 af
  Frederik Bøye, som var præst ved Trinitatis
  Kirke i København. Bogen har den lange titel:
  ”Nogle faa udvalgte og med Blod besprængte
  Blomster opsamlede under Jesu Kors dem især
  til Trøst og Opmuntring som i Sandhed elske
  Vor Frelser.”
  Bogen er dedikeret til prinsesse Charlotte Amalie,
  datter af kong Frederik IV og dronning Louise.
  Prinsessen levede fra 1706 til 1782 og har lagt
  navn til Charlottenlund Slot, som var hendes
  sommerbolig.

  Antag mig, lille Bog, Du store Konge Daatter!
  Min Autor, som er én af Jesu Undersaatter,
  har bedet mig gaae ind, derfor jeg komme maae,
  Jeg beder Dig igien, lad ham din Naade faae.
  Min Autor ringe er, men jeg er ikke ringe,
  Skiønt jeg er liden, kan jeg store Ting frembringe,
  en uskatteerlig Skat af Evangelio,
  En Skat som give kan et bange Hjerte Roe.
  Hvert Blomster i mig er ved Jesu Kors oprunden,
  Hvert Blomster er probat til Lægedom befunden,
  Hvert Blomster ved sin Lugt kan styrke Syges Mod,
  Hvert Blomster er bestænkt med Jesu dyre Blod.
  Dem bær min Autor frem udaf et ydmygt Hjerte,
  naar Du da, naadigste Prinsesse! føler smerte,
  Saa ønsker han Du maae af disse Blomsters Lugt,
  Erfare til hver Tid en meget salig Frugt.
  Tak Konge-Datter for det maatte Dig behage,
  Min Autors ringe Værk i Naade at antage.
  Den store Konges Søn forøge selv Din Troe,
  Og skienke Dig altid i sine Vunder Roe
  Lev vel! Lev evig vel! lig tryg i Jesu Side,
  Tag Kraft i Lammets Blod, saa længe Du skal stride.
  En Krone bier dig, naar Du af Tiden gaaer,
  Lev vel! Lev evig vel! et glædeligt Nyt-Aar!

 2. Jeg ved ikke om jeg har snydt lidt, men den gamle bog er fra 1740 og jeg vil bruge bogen som oplæg til en krimi, som jeg vil skrive. Den oversatte tekst er nok ikke bloddryppende nok, så her må jeg nok bruge fantasien, men tak for hjælpen.

 3. Hej Calli!
  Ved at google på digtets første linje fandt jeg ikke blot hele digtet, men hele bogen i trykt form på google books. Nu kan jeg af en eller anden ukendt grund ikke genfinde bogen, men det er nærmest en andagtsbog med et bibelord og et vers for hver eneste dag i hele året. Der er nok ikke meget grundlag for en krimi i den bog.
  Jeg studser over, at du har det samme digt håndskrevet i en bog fra 1740??? Er det den samme bog, altså andagtsbogen som ovenfor beskrevet?
  Bogen fra 1750 blev åbenbart en bestseller. Den kom i mange oplagt i næsten hundrede år!

 4. Nej, det er ikke andagtsbogen, som du beskriver, men derimod den bog, hvis forside og de næste par sider jeg har sendt kopi af. Du kan ligeledes se årstallet 1740 på siden. Det med krimien har jeg fået på plads ved fingere lidt med en af teksterne. Bogen har jeg placeret hos en præst i den lille by Varnæs, hvor han som nyuddannet præst har fået embede, men har ved samme lejlighed måttet overtage den gamle præst enke, hvilket har ført til, at han er kommet lidt på afveje med hvad deraf følger af problemer og har stillet ham i et dilemma imellem hans verslige verden og hans gud. Endnu engang tak for hjælpen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *