Den Gotiske Udfordring

Skulle læserne ligge inde med breve, postkort eller andet, der er skrevet med gotisk eller vanskelig læsbar håndskrift og måske på tysk, tilbyder vi her at lægge en skanning ud på siden, som andre så kan hjælpe med at tyde.
I er også velkommen til at stille andre spørgsmål om uniformer, våben mv.

I kan sende en skanning (300dpi) til mig her
eller Hanne C. Christensen her

Brev til Nis Nissen Wogensen (1887-1958)

En tanke om “Den Gotiske Udfordring”

 1. Sommersted d 18/1 15

  Kære Nis!
  I Formiddag haer vi modtaget
  Dit Kort. Vi haer hidind til
  levet i Haabet om Du skulde
  blive fri; men nu er Haabet
  jo ude. Vi kan jo ikke andet
  her hjemme end bede til Gud
  at Du atter en Dag maa kom-
  me rask of sund hjem til os.
  I Dag haer vi reen Frostveir
  her og klar Solskin. Faer gik
  i Middags ned i Skoven. Anne
  er jo hos Henriette. Det er
  jo dog ikke saa ene for hende
  naar hun er der. Naaer Du
  haer lidt Tid giv os da en lille

  smule Besked om Du faaer
  fuld Forplejning vor Du er.
  Og om Du ikke har truffen
  paa Bekjente. Eller om der
  kunde være nogen som
  Du kunde slutte til.
  Det var dog bedre for Dig
  synes jeg. Navnet paa Din
  Stuekammerat lød lidt tysk.
  Vor er det for en een.
  Henriette var her igaaer hun
  gik her op og tog saa med
  1 Toget til Simmersted.
  Jeg troer endda det gaaer heelt godt
  for hende. Der skal jo nok kom-
  me Øieblikke for hende vor
  Sorgen tynge, det gjør der jo for
  os Alle, ogsaa for Dig kjære Broer.
  Det er jo saa godt naaer man
  kan lægge alting i Guds Haand.

  En venlig Hilsen sendes Dig fra Din Søster.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *