2 tanker om “Den Gotiske Udfordring”

 1. Det fremgår – uden ”oversættelse” – at Hans Jacobsen Struck nu er kommet i engelsk krigsfangenskab og sidder i Felthamlejren ved London. Hjemmefra får han et foto, hvor man ser forældrene og søsteren samt to piger og en karl foran gården i Mølmark. Det er en smuk slesvigsk gård i én længe med stuehus og stald adskilt af en gennemgående lo. Stuehuset er på hele ti fag og to skorstene. Det er holdne folk, der bor her.
  Gården eksisterer den dag i dag, stort set uforandret i det ydre, bortset fra at stråtaget er skiftet ud med eternit, og stedet ejes og beboes fortsat af en Struck.

 2. Til Hanne C. Christensen og Preben T. Clausen

  På baggrund af nogle utydelige ord og vendinger i den gotiske skrift på Hans Jacobsen Struck’s feldpostkort (“Den gotiske Udfordring”) har jeg undersøgt hans familieforhold lidt nærmere. Det har så medført følgende bemærkninger til ovenstående mail af 11. september :

  Hans far, Peter Jacobsen Struck (1871-1918), kom fra små kår. I kilderne angives han som “Parcellist” eller “Kätner” (Kådner) eller som “Halb-Hüfner” (ejer af en halvgård).

  Hans farfar, Hans Jacobsen Struck (1843-1929), kom fra endnu mindre kår, han var daglejer på en større gård i Avnbøl i Ullerup Sogn.

  Fra 1920 driver han med sin mor fødegården i Mølmark, faren døde i 1918, farfaren er på aftægt. Gården har da et jordtilliggende på 19 tønder land, der svarer til et husmandssted.

  Det pågældende foto, der stammer fra 1917 eller 1918, viser efter min opfattelse hans far i hestevognen til venstre. Bag vognen står hans mor Ingeborg, født Rasmussen (1870-1950) og deres datter Marie (1904-?). Til højre sidder hans farfar og farmor, Maria Sophia, født Nissen (1837- ca. 1920). Kvinden bag farmoren kan være en tjenestepige eller en slægtning.

  Med venlig hilsen
  Andreas Jacobsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *