Bogtilbud: Skurke og helte i Sønderjyllands historie

Alle gode historier har deres skurke og helte, det gælder også Sønderjyllands historie – og nu er 20 af dem samlet i en bog, ”Skurke og helte i Sønderjyllands historie”, der er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland.

Bogen koster kun 98,- kr for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland (178,- kr for ikke-medlemmer)

En række historiske personer, der af samtiden eller eftertiden har fået prædikater som skurke eller helte, er taget op til kærlig, men også kritisk behandling. Personernes gerninger og motiver er blevet analyseret og fremlagt, så læserne selv kan tage stilling til berømmelse eller fordømmelse.

Bogens udvalgs af helte og skure er:

 • Thyra Danebod – en omtvistet heltinde
 • Knud Lavard – helgen eller helt?
 • Hertug Abel – Abel af navn, Kain af gavn
 • Gerhard den 3. af Rendsborg – greve, hertug og rigsforstander
 • Margrethe I. og Sønderjylland – nærved og næsten
 • Nis Henriksen – helt og herredsfoged
 • Dronning Dorothea – den stridbare velgører
 • Kansler Kielmann von Kielsmanseck – hertugernes mand
 • Hans Schack – fædrelandets frelser og kosmopolitisk karrieresoldat
 • Frederik af Nør – prins og landsforræder
 • General de Meza – fra helt til skurk
 • Margrethe von Wildenradt-Krabbe – redaktør og kollaboratør
 • Karen Poulsen – tjenestepige og grænsesluser
 • Hansigne Lorenzen – kulturbevarer eller nidkær kniplingskræmmer?
 • H.P.  Hanssen – Dannevirkemændenes yndlingsskurk
 • Cornelius Petersen – frisisk pioner og slesvigsk selvstyreagitator
 • Frits Clausen – dansksindet sønderjyder og nazist
 • Gustav Alfred Jepsen – SS-mand og kz-fangevogter
 • Johanne Hansen – forstanderinde og kz-fange
 • Søren Telling – den danske jarl på Danevirke

Nogle skurke er blevet rehabiliteret, mens nogle helte er pillet ned fra deres piedestaler. Fælles for langt de fleste er, at der også var noget positivt at sige om skurkene og noget negativt at sige om heltene. En nærmere granskning viste nemlig, at personerne kun sjældent var så sorte eller hvide, som de umiddelbart fremstod. Enkelte fik dog lov at stå i det kendte lys, men nu med nye facetter føjet til deres historie.

Forfatterne kommer vidt omkring, fra middelalderlige fyrster over adelige i renæssancen til personer, der spillede deres rolle i det 19. og 20. århundredes nationale kampe. Nogle af personerne havde allerede erhvervet skurke- eller heltestatus i deres samtid på grund af deres rolle i bestemte sammenhænge. Andre fik først denne status mange år senere i eftertidens kamp om historien.

”Den væsentligste lære af arbejdet med denne bog har været, at der er langt mellem de rigtige skurke og de sande helte”, siger museumsinspektørerne Inge Adriansen og Mikkel Leth Jespersen, der har redigeret bogen. ”De fleste af os indeholder begge dele – også de personer, der har opnået status som skurk eller helt i eftertiden. De var alle mennesker på godt og ondt, og da det er menneskene, der sætter kød og blod på historien, håber vi, at denne bogs 20 personskildringer vil blive læst med lige så stor fornøjelse, som det har været at redigere dem”.

Bogen er skrevet af Inge Adriansen, Anders Bøgh, Jens Ole Christensen, Hans Schultz Hansen, Vivi Jensen, Mikkel Leth Jespersen, Axel Johnsen, Louise Klinge, Dennis Larsen, Inger Lauridsen, Lennart S. Madsen, Stefan Pajung, Carsten Porskrog Rasmussen og René Rasmussen

”Skurke og helte i Sønderjyllands historie” er på 325 sider og rigt illustreret.

Den koster 98,- kr for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og 178,- kr for ikke-medlemmer.

Køb den i boghandelen – eller direkte hos Historisk Samfund for Sønderjylland


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *