9. oktober 1916 – Ribe Stiftstidende: tabslisten meddeler…

Senest ændret den 9. oktober 2023 11:03

Ribe Stiftstidende gik for at være den bedst informerede danske avis om forholdene syd for Kongeåen.

Faldne

Arbejdsmand Lorenz P. Ebsen fra Aabenraa er den 27. september falden i Flandern, 26 aar gl. Den faldne, der var indehaver af Jernkorset, efterlader sig enke og en lille datter.

Jacob Thomas Christensen fra Frederikshof paa Als er den 20. august falden, 34 3/4 aar gl.

I marinens tabsliste meddeles, at over-matros Thomas Terp fra Errigsted, over-matros Peter Christian Hansen fra Mintebjerg, over-matros Jørgen Hansen fra Sønderborg, Wilhelm Jacobsen fra Sønderborg og torpedo-baadsmandmatros Jørgen Lund fra Toftmündel(?) i Haderslev amt er døde.

Peter B. Skaurup fra Højrup ved Stepping er den 3. oktober død paa et lazaret. Han efterlader hustru og børn.

I tabslisten meddeles, Anders Skøth fra Selskær, Anders Dahl fra Raahede og Andreas Clausen fra Sommersted er faldne og at Nikolaj Wolf fra Ulkebøl er død af sine saar.

Arbejdsmand Peter Jensen i Ullerup har modtaget budskab om, at hans søn Jens, er død paa et feltlazaret, 20 aar gl. 

Saarede

Aftægtsmand Jens Jensen i Skodsbøl ved Broager har modtaget efterretning fra sønnen Christian, at han er haardt saaret og sendt paa et lazaret.

Eduard Schiermester fra Kastrup ved Gram er bleven haardt saaret og er paa et lazaret i Bonn.

Saarede er: Nis Terkelsen fra Kliplev, Christian Iversen fra Bevtoft. (haardt saarede), Peter Bosack fra Sønder Vilstrup og Broder Boysen fra Tumbøl.

Savnede

I tabslisten meddeles, at Hans Jørgensen fra Blans, Jørgen Lausen fra Stubbæk og Thomas Thomsen fra Tandslet er savnede.

Savnede er: Clausen Lund fra Skjoldager ved Gram, Christian Bruun fra Hejsager, Rudolf Kjer fra Haderslev, Wilhelm Forkert fra Haderslev, Hugo Michelsen fra Tornum, Anders Andersen fra Gestrup og Ernst Sindt fra Nalmadebro.   

I fangenskab

Ingvert Feddersen fra Hørup Mark, Hans Clausen 2. fra Varnæs, Thomas Jensen fra Bjerndrup Mark og Joachim Haurath fra Skærbæk er i fangenskab.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *