9. december 1916. Granater i drejebænken giver arbejdsro …

Nis Kock fra Sønderborg  deltog  i det tyske forsvar af Østafrika. I efteråret 1916 fremstillede han landminer og reparerede geværer i Kungulio ved Rufijifloden, men i november kom han med en stor safari med ammunition til Logeloge.

Logeloge, en stor Hampplantage paa 2000 ha, nu ude af Drift og tilgroet, var i denne Periode Afrikas største Mølleri. Alle Koloniens Kværne var anbragt i dens store Maskinbygning og blev drevet af Plantagens Dampmaskiner. De lavede et saa øresønderrivende Spektakel, at man ikke kunde raabe hinanden op i den Bygning.

I Nærheden af Logeloge fandtes paa den Tid altid Bærerlejre eller Askarilejre, og der var en Kommen og Gaaen, som viste Stedets store Betydning for den tyske Hær.

I Logeloge arbejdedes der Dag og Nat paa at sikre Hærens Forsyning med Majsmel under de nu forestaaende Kampe, og Stedet maatte først opgives, naar den sidste Majskærne var malet.

I disse Omgivelser arbejdede jeg ved en damptrukket Drejebænk med forskellige foreliggende Opgaver. Jeg satte ny Støttefod og Skjold paa et Maskingevær, hvis Mandskab var blevet overrumplet af Englænderne, og som kun havde naaet at bjerge Løbet af deres Gevær, og jeg drejede Granater til de tyske 8,8 cm Kanoner af erobrede engelske lidt over 4 Tommers Granater.

Det var et Arbejde, som jeg altid kunde faa Lov at staa ene og
uforstyrret med.

Desuden gik jeg paa Jagt — undertiden sammen med Stache — og havde det ganske som ved Kungulio.

Chr. P. Christensen: Kock, Nis: Sønderjyder forsvarer Østafrika (1937)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *