9. april 1919. Ernst Christiansen: Trist møde i Vælgerforeningen: De vil ikke have Flensborg med!

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

Vælgerforeningsmøde i Aabenraa. Paataler [redaktør af Dannevirke/Modersmaalet Anders] Lebecks Artikel om Hübsch. Først paatvinger man os det Vilkaar, at vi kun kan komme med til Danmark, naar vi skaffer et stort Stemmetal, og naar saa fremtrædende Mænd slutter sig til os, lægges de for Had i et.dansk Blad.

Det. var et af de mest triste Møder, jeg har været med til. J.H. Schmidt og Lebeck taler paa en Maade, .saa de hellere simpeltben
skulde sige: Vi vil ikke have Flensborg med!

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *