8. maj 1920. Schleswig-Holsteiner Bund afviser danske krav på Mellemslesvig

Slesvig-Holstener-Forbundet til C. I. S.

Forbundet indgav 8. Maj 1920 til C. I. S. følgende Skrivelse med 36.000 Underskrifter samt senere en Tillægserklæring af lignende Indhold med yderligere 31.000 Navne

Vi har ved Afstemningen af 14. Marts bevist, at vi er Tyske og ogsaa vil blive ved Tyskland.

Vi tilbageviser med Harme alle Forsøg fra Danmarks og visse Krigsspekulanters (»Gullaschfolk«s) Side paa alligevel at udlevere os til Danmark eller at oprette en Fristat her.

De danske Paastande om Undertrykkelse fra vor, Tyskernes, Side er Løgn. Vi har tidligere levet i Fred med Danskerne og vil ogsaa i Fremtiden.

Franz von Jessen: Haandborg i Det slesvigske Spørgsmaals Historie II, 1937.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *