8. maj 1919. Ernst Christiansen: Afstemning i 3. zoner ned til Danevirke!

Chefredaktør Ernst Christiansen på Flensborg Avis satte sig i december 1918 i spidsen for en bevægelse, hvis mål var en dansk grænse ved Danevirke. Han udgav sine dagbogsoptegnelser i 1922.

8. Maj: En smuk Afrejse med idet første Børnehold. Niels Skrumsager og Kaptajn Mogensen paa Kommandobroen. —

Fredsbetingelserne overraktes i Gaar i Versailles. Tre Zoner skal besættes. Afstemning til Danevirke.

E. Christiansen: “Dagbogsblade fra Afstemningstiden.” I: L.P. Christensen (red.): “Slesvig Delt. Det dansk-tyske Livtag efter Verdenskrigen”. (1922)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *