8. maj 1918 – Fra Efterretningssektionens journal: “mange Tropper er trukket bort …”

Under verdenskrigen indsamlede det danske militær løbende oplysninger fra Sønderjylland. De blev samlet af Generalstabens Efterretningssektion og løbende indført i en journal. Oplysningerne kom fra mange forskellige kilder, og var af svingende pålidelighed, og de kan derfor ikke uden videre tages for pålydende.

Detachmentet mod Fcia.
Bekræftelse paa at mange Tropper er trukket bort fra Sønderjylland. De 21 cm Kanoner, der tidligere har været i Batteri ved Hoptrup, er borte. Skyttegravslinien omtales som forfalden. En overløben Sachser hævder, at Forholdet mellem Preusserne og Sachserne bliver mere og mere spændt.

(Rigsarkivet København, 0201-018, Generalstaben, Generalstabens Efterretningssektion, 1915-1923, V. Efterretningsjournaler.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *